Al 4544 keer getekend

Teken nu!

De gegevens die u verstrekt voor deze actie zullen wij aanbieden aan de voorzitter van de OCW-commissie van de Tweede Kamer. Daarna zullen wij deze gegevens wissen.

De Leraar Uit De Lumpsum

Dit burgerinitiatief is georganiseerd door Leraren in Actie. Wij zijn van mening dat de overheid zelf de regie moet nemen bij de oplossing van het lerarentekort, door de schoolbesturen rechtstreeks de salarissen van alle leraren bij de overheid te laten declareren. De salarissen moeten uit de lumpsum gehaald worden, zodat scholen het geld dat voor salarissen en het primaire proces bestemd is niet aan andere zaken kunnen uitgeven. 

Bestuurlijke willekeur en verkeerde prioriteiten bij scholen kunnen er bovendien voor zorgen dat veel leraren in te lage salarisschalen zitten en te veel lessen geven aan te grote klassen. Schoolbesturen hoeven zich door dit burgerinitiatief geen zorgen meer te maken over de salarissen en kunnen zich weer toeleggen op hun hoofdtaak, het zorgen voor goed in plaats van goedkoop onderwijs. 

Met dit burgerinitiatief verbeteren we de onderwijskwaliteit, trekken we weer veel nieuwe, goede, bevoegde en betrokken leraren aan en bieden we alle leraren goede arbeidsvoorwaarden, een aantrekkelijke rechtspositie, een welverdiend, concurrerend salaris en een redelijke en behapbare werkdruk. Eindelijk een plan dat op voldoende draagvlak onder leraren steunt. De politiek is  nu aan zet en kan niet voorbijgaan aan dit initiatief van de werkvloer.

Met dit burgerinitiatief verzoeken wij de leden van de Tweede Kamer om te luisteren naar de wens van leraren en eindelijk structureel de sectorbrede problemen aan te pakken. Het is jammer dat het via deze weg moet, maar we kunnen niet langer wachten, daarvoor is het onderwijs aan onze kinderen te belangrijk. 

Voor de kinderen en voor de toekomst van Nederland.