Al 4542 keer getekend

Wie en waarom?

Wie?

Dit burgerinitiatief is georganiseerd door betrokken leraren die in hun vrije tijd bestuurslid zijn van de vakbond Leraren in Actie (LIA).

LIA is een vakbond opgericht door leraren voor leraren in het primair en voortgezet onderwijs.

LIA komt op voor de belangen van leraren in het primair en voortgezet onderwijs. In dit burgerinitiatief neemt LIA het ook op voor alle andere leraren in ons land, ook uit andere sectoren dan die van onze eigen leden. 

Naast het bieden van een uitstekende onderwijsrechtsbijstand organiseert LIA diverse acties om de visie van leraren direct onder de aandacht te brengen van alle betrokken partijen: politiek, media, ouders, etcetera. U kent ons ook van het burgerinitiatief 'Stop De Overvolle Klassen’ en de petitie ‘Stop Dit Lerarenregister'.

Teken dit burgerinitiatief

Voor wie?

Met het burgerinitiatief ‘De Leraar Uit De Lumpsum' richten wij ons op alle leraren van Nederland, uit alle onderwijssectoren.

Waarom

Leerlingen krijgen in Nederland niet het onderwijs waar ze recht op hebben. Klassen zitten overvol, worden samengevoegd of naar huis gestuurd, krijgen ‘zelfwerkzaamheidsuren’ of worden toevertrouwd aan onbevoegde leraren. De vierdaagse lesweek komt al in beeld.

Dit is een gevolg van het lerarentekort, ‘nood breekt immers wet’, betogen de schoolbesturen. De ‘ontoereikende overheidsfinanciering’ noopt hen tot ‘creativiteit’ en zorgt ervoor dat ze niets kunnen doen om de werkdruk te verlagen en de beloning te verhogen - nodig om nieuwe, capabele, enthousiaste en bevoegde leraren te trekken.

De ‘lumpsum' is in feite een grote zak geld die scholen krijgen om al hun kosten uit te betalen. Daarbij kunnen scholen met een grote mate aan beleidsvrijheid zelf bepalen in welke salarisschaal hun leraren betaald worden, hoe groot de klassen zijn en hoeveel lessen hun leraren moeten geven. 

Hierdoor loopt de werkdruk van leraren de spuigaten uit en wordt het lerarentekort alleen maar groter. Bovendien zorgt de lumpsum ervoor dat de overheid de verantwoordelijkheid voor goed onderwijs kan afschuiven naar schoolbesturen.

Dit burgerinitiatief beoogt dat de salarissen van alle leraren in Nederland weer rechtstreeks door de schoolbesturen bij de overheid worden gedeclareerd. De voor salarissen bestemde gelden worden UIT DE LUMPSUM gehaald, zodat scholen niet meer met grote beleidsvrijheid geld dat eigenlijk voor de salarissen en het primaire proces bestemd is aan andere zaken kunnen uitgeven. 

Bestuurlijke willekeur en verkeerde prioriteiten bij scholen kunnen er bovendien voor zorgen dat veel leraren in te lage salarisschalen zitten en te veel lessen geven aan te grote klassen. 

Dit burgerinitiatief zorgt ervoor dat de overheid al deze zaken zelf bepaalt en het voor de salarissen benodigde geld geoormerkt aan de scholen betaalt. Zo wordt het beroep eindelijk weer aantrekkelijk, de kwaliteit van het onderwijs wordt hoger en leraren krijgen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden, een welverdiend en concurrerend salaris, een aantrekkelijke rechtspositie en een redelijke en behapbare werkdruk.

Dat kan dus allemaal het best als het ministerie weer zelf verantwoordelijk voor het onderwijs is en samen met alle bonden de cao voor het onderwijspersoneel overeenkomt. De overheid wordt zo weer verantwoordelijk voor goed onderwijs en goede arbeidsvoorwaarden en behartigt zo, zoals het hoort, de belangen van het land.

Op deze manier wordt het beroep weer aantrekkelijk, de voor de onderwijskwaliteit bevorderlijke instroom van hoogopgeleiden wordt gestimuleerd en doorstuderen wordt beloond. Het lerarentekort wordt opgelost en leerlingen en hun ouders in ons land krijgen het onderwijs waar ze recht op hebben.

De voordelen op een rij

Hoe dan?

Aan wie?

Dit burgerinitiatief zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer, zodra we de 40.000 benodigde handtekeningen hebben bereikt. Door dit burgerinitiatief te ondertekenen vraagt u de leden van de Tweede Kamer om hun verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat de overheid zelf de regie neemt om de brand in het onderwijs te blussen, zodat we weer zicht krijgen op de juiste besteding van onderwijsgeld en constructies via schoolbesturen tot het verleden zullen behoren. 

Bij een burgerinitiatief zijn 40.000 handtekeningen nodig, een aantal waar ons burgerinitiatief ‘Stop de overvolle klassen’ ruim overheen ging. Als dat bij dit burgerinitiatief weer gebeurt, geven wij als leraren een duidelijk signaal af en bieden we de politiek een pasklare oplossing aan om het lerarentekort op te lossen. 

We vertrouwen erop dat weldenkende politici niet anders kunnen doen dan onze plannen te omarmen. Het is nu tijd om over partijpolitieke onenigheden heen te stappen. Daarvoor is het onderwijs te belangrijk en te zeer een verantwoordelijkheid van alle door de kiezers in het parlement gekozen politici samen.

Teken dit burgerinitiatief

Wat doen wij met uw gegevens?

De gegevens die u verstrekt in dit burgerinitiatief zullen wij aanbieden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Daarna zullen wij deze gegevens wissen.